36724
/

  Yaklaşım Tarzı  Mimarlık ve Ötesi

  Tasarımın pek çok şeyi değiştirebileceğine inanıyoruz, en başta hayat kalitesini yükseltebileceğine..  Aydınlatma bir ofiste çalışanların daha mutlu ve verimli çalışmasına yardımcı olabilir mi? Su sesi ve doğa manzarasına sahip bir hasta odası iyileşme sürecine olumlu katlı sağlayabilir mi? Bir evin planı enerji tüketimini azaltabilir mi? LAB olarak biz mimari tasarım ve proje sürecinde binanın ötesine geçip bu gibi sorular ile tasarım kararlarımızı belirliyoruz. Çünkü sadece mükemmel görünen değil, aynı zamanda mükemmel hissettiren yapılar tasarlamak için tutkuyla çalışıyoruz.


  Fikirler

  Buluşların kaynağı fikirlerdir. Bu sebeple mimari tasarımlarımız ihtiyaçlar ve şartlara göre ortaya çıkmış bir fikrin üstüne temellenir. Her projeyi yeni bir araştırma konusu olarak ele alır; işlev, coğrafi+tarihi+kültürel bağlam, bilimsel veriler ve projeye özgün diğer tüm girdilerler ışığında fikirler ile en uygun mimari çözümleri geliştirmeyi amaçlarız.


  İnsan Merkezli Mimarlık

  Yeni bir projeye başlarken projenin etkileyeceği, temsil ve hizmet edeceği insanların mekana dair HATIRALARI + günlük HAYATLARI + HAYALLERİ fikirlerimizin özünü oluşturur. Çünkü Mimarlığın çizimlerden çok daha fazlası olduğunu biliyoruz.


  Sürdürülebilirlik

  Akıllı tasarımın en önemli parçalarından birinin çevreye duyarlı yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Yerleşim planı, bina kütlesi, malzeme ve bina sistemlerinin seçimi dahil tüm tasarım sürecinde ekolojiyi, doğal+kültürel kaynakları korumayı, yapı ve doğal çevre arasındaki dengeyi kurmayı ön planda tutuyoruz. Kısıtlı kaynaklar karşısında sürekli artan talebi göz önünde bulundurarak ekonomik çözümler üretmeye odaklanıyoruz.


  Disiplinlerarası İşbirliği

  Mimarlığı, Sanat ve Mühendislik arasında bir köprü olarak görüyoruz. Disiplinler arası koordinasyon ve uyum ile bütünleşik bir tasarım yaklaşımını benimsiyoruz. İhtiyaç programını karşılayacak akılcı çözümler üretmek, tasarım hedeflerine ulaşmak, bütçe ve zaman çizelgesini en verimli şekilde kullanmak, toplumsal ve çevresel etkileri en iyi şekilde değerlendirmek için başlangıç aşamasından itibaren tüm disiplinleri ve işverenleri sürece dahil ediyoruz. En verimli tasarıma ulaşmak istiyoruz, bu sebeple örneğin aydınlatmayı sadece ampul ve kablo olarak gören değil, enerji tasarruf ve sürdürülebilirlik konusu olarak ele alan bir elektrik mühendisi ile çalışıyoruz.