36724
/

  Şişli Lisesi

  Projenin;
  Adı:     Şişli Lisesi
  Yılı:      2011
  Yeri:    Şişli,İSTANBUL  Açıklama:
  Şişli Lisesi salt bir eğitim yapısı olmanın ötesinde farklı fonksiyonları, farklı ölçekte programları, farklı kullanıcıları  içinde barındıran çok yönlü bir eğitim yapısıdır. Programın bu karmaşık yapısı, işlevlerin birbiri içine geçmişliği tasarımı özgün kılmakta ve yapıyı okul binalarının yerleşegelmiş kalıplarından kurtarmaktadır. Bugünkü “eğitim” dersliklere sığmamakta, yerden bağımsız bir şekilde her an varolabilmektedir.  Eğitim sadece dersliklerle sınırlandırılmamakta, sosyal faaliyet alanları, spor alanları, konferans salonları, hatta okul bahçesi de eğitimin bir parçasıdır. Bu da bir eğitim yapısında derslikler kadar açık alanların da önemini vurgulamakta ve tasarımın örgütlenmesinde temel bir rol oynamaktadır.