36724
/

  Çaycuma Spor Merkezi

  Projenin;
  Adı:     Çaycuma Spor Merkezi
  Yılı:      2016
  Yeri:    Zonguldak

  Ekip:   Buğra TETİK (Y.Mimar), Özgün ÇİÇEK (İnş. Müh.)

  Açıklama:
  Yapı iki ana aks üzerine temellendirilmiştir. Kentin çeperinde, eğitim ve spor alanlarının merkezinde, Filyos çayının kıyısında bir sosyal merkez… Çaycuma Spor Merkezi.
   
  Konum
  Proje alanının kuzeyinde yerleşim birimleri, batısında eğitim alanları ve arazi ile bütünleşen park alanı, güneyinde spor tesisleri, doğusunda ise Filyos çayı yer almaktadır. İmar planında doğuda Filyos çayı ile arazi arasında bulvar gelişeceği görülmektedir. Çevresindeki işlevlerin merkezinde park alanı ile bütünleşen arazinin odak noktası olma potansiyeline sahip olduğu aşikârdır.
   
  Bağlamın ve işlevin etkileri
  Spor merkezi kullanımının iç mahremiyetinin yanı sıra fitness/havuzdan oluştan temel işlevlerin işletme gereği yarı geçirgen yapısı söz konusudur. Yapının yeme içme, satış, eğitim salonu gibi diğer iç işlevleri sosyal merkez iddiasının temelini oluşturmaktan ziyade destekleyici niteliktedir. Bu noktada, batıda proje alanı ile bütünleşen park sosyal merkez olma iddiasının temelini oluşturmaktır. Bu sebeple parkın proje alanını saracak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır.

  Arazinin doğu cephesinde gelişecek olan bulvar, konumu canlandıracak ve sosyal potansiyeli arttıracak olmakla beraber arazi ve filyos çayı arasında ayırıcı bir unsur olacaktır. Öte yandan Filyos çayı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemeler ile proje alanı arasında bir çekim oluşacaktır. Park alanı yapının çevresini sarmakla kalmayıp yapının üstünde de devam ederek üst kottan Filyos çayı (ve yanı sıra komşu spor alanları ve yapıyı çevreleyen park) ile görsel bağlantı kurmaktadır. Başka deyişle, batıdaki parktan yükselen yeşil teras çatı, Filyos çayını seyreden yeşil kent terasına dönüşmektedir. Park ile çatı arasında yer alan etkinlik amfisi ve açık hava sahnesi sosyal merkez olma iddiasını destekleyecektir.

  Güneyde, yapı cephesinin arazi sınırından içeri çekilerek Filyos çayına dik bir aksta oluşturulması ile, park alanı uzayarak sadece bulvar ile görsel ve fiziksel bağlantı kurmakla kalmamış; aynı zamanda komşu spor alanları ve proje alanı arasında ortak bir toplanma alanı oluşturmuştur. Batıdaki park güneyden uzayarak doğuda bulvar cephesinde de devam ederek Filyos çayı çevresinde yapılacak olan düzenlemeler ile paralel bir yeşil olarak tamamlanır.

  Yerleşim yoğunluğunun proje alanının kuzeyinde yer almasına ek olarak Filyos çayının diğer yakası ile bağlantısını sağlayan köprünün de kuzeyde yer alması sebebiyle araç yaklaşımı ve otopark kuzey bölümde yer alır, servisler kuzey cephesinden sağlanır.
  Ana giriş parktan alınarak yeme içme alanları ile bütünleşip parkın sosyal etkinlik alanı olma iddiasını güçlendirir. İşlevlerin içe dönük kurgusu, yapının ortasında bir avlunun konumlanmasına olanak tanır. Park ve avlu: Yeşilin ortasında yapı, yapının ortasında yeşil.

  Havuz cephesinde kullanılan ahşap elemanlar göz seviyesinde kapalı konumdayken yukarı doğru çıktıkça açılarak çatıya ulaşırlar. Bu durum insan seviyesinde havuzun mahremiyetini sağlarken yukarıdan gün ışığının havuza ulaşmasına olanak tanır. Aynı zamanda bu cephe sistemi havuz kotuna inerken işlevsel bir özellik kazanıp oturma elemanına dönüşür.