36724
/

  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

  Projenin;
  Adı:     MTSO - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
  Yılı:      2012
  Yeri:    MERSİN


  Açıklama:
  Yapı iki ana aks üzerine temellendirilmiştir. Bunlardan biri kuzey-güney yönünde uzanan, çevresinde ticari birimlerin yeraldığı bir iç bahçe olarak varolan ticaret aksıdır. Bu aks yapının ana boşluğunu oluşturarak hem yapının nefes almasını sağlar, hem de yapıdaki farklı kotların görsel iletişimini sağlayarak mekansal kaliteyi artırır. Doğu-Batı aksı ise bulvar boyunca uzanan yapıyı yararak arka sokağa geçiş için bir bağlantı koridoru oluşturur. Bu koridor, yapıyı zemin katta parçalayarak farklı birimlerin girişine olanak verir. Bu iki aksın farklı kotlarda kesişmesi  yapının dolaşımına hareket katar ve mekan içerisinde yapının farklı şekillerde deneyimlenmesini sağlar.