top of page

Arsanın Temel Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Taşınmazınızın üzerinde tasarlanabilecek binaya dair yasal imkan ve sınırları anlayabilmek için öncelikle Tapu, Aplikasyon Krokisi, İmar Durum Belgesi ve Yol Kotu Tutanağı gibi bazı temel belgelere ihtiyaç duyulur. Bu yazıda yönetmelik çerçevesinde arasının temel bilgileri için gerekli bu belgeler nedir, nereden, nasıl alınır sorularının cevabını bulacaksınız.


1. Tapu Nasıl Temin Edilir?

2. Aplikasyon Krokisi Nasıl Alınır?

3. İmar Durum Belgesi (Çap) Nasıl Alınır?

4. Yol Kotu Belgesi Nasıl Alınır?


1. Tapu Nasıl Temin Edilir?


Mevcut Arsanız için Tapu Temini:

Mevcut arsanız için elinizde hazır bir tapu belgeniz yoksa tapunuzu e-devlet hesabınızla ulaşabileceğiniz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün WebTapu sistemi üzerinden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bunun için sırasıyla;

 1. https://webtapu.tkgm.gov.tr adresine e-devlet şifrenizle giriş yapınız.

 2. "Resmi Belge İşlemleri" başlığı altından "Tapu Senedi (Resmi Ücretli)" seçimi yapın.

 3. Tapusunu almak istediğiniz taşınmazınızı seçin ve "Tapu Senedi Oluştur" butonuna tıklayın.

 4. Sistemin yönlendirmelerini takip ederek online ödeme işlemini gerçekleştirin.

 5. Ödeme işlemini tamamlandığınızda tapunuz sistem üstünden dijital olarak indirilebilir olacaktır. E-imzalı ve karekodlu bu tapu ıslak imzalı tapunuz ile aynı geçerliliğe sahiptir.


Eğer Yeni Bir Arsa Alacaksanız:

Tapu devri için öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturulması gerekir. Randevuya giderken gerekli evraklar da hazır olmalıdır. Evrak teslimini takiben işlemi gerçekleştiren kişinin sistemde kayıtlı iletişim numarasına tapu harcı ile tapu döner sermeyesi için mesaj gelir. Ödeme işlemlerinin ardından Tapu Müdürlüğüne gidilerek süreç tamamlanır.

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

 1. Tapunun aslı veya fotokopisi

 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C. kimlik numarası net bir şekilde görünmelidir.)

 3. İlgili belediyeden alınmış gayrimenkulün rayiç bedeli gösteren belge

 4. Tapu işlemlerini malik dışında herhangi birisi yapacaksa vekaletname

 5. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)​

Tapu devri tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecekse ilave olarak:

 1. Vergi levhası aslı veya fotokopisi

 2. İmza sirküleri

 3. Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği

 4. Taşınmaz mallarla ilişkili yetki ve yetkililerin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi

 5. Tapu işlemlerini tüzel kişi yasal temsilcisi dışında birisi yapacaksa vekaletname2. Aplikasyon Krokisi Nasıl Alınır?


Aplikasyon Krokisi taşınmazın resmi köşe koordinatlarını gösteren belgedir. Aplikasyon krokisi Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları (LİHKAB)" tarafından verilmektedir. Aplikasyon krokisi işlemi yapılırken taşınmazın köşe koordinatlarına işaretler konularak sınırları belirlenir. Bu sebeple arzu ederseniz aplikasyon işlemine refakat da edebilirsiniz. Taşınmazınızın bulduğu bölgedeki güncel LİHKAB bürolarının listesini Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün internet sitesinden görebilirsiniz: https://tkgm.gov.tr/lihkab-iletisim-adresleri


Aplikasyon Krokisi için gerekli evrakları taşınmazınızın bulunduğu bölgeden sorumlu LİHKAB bürosundan öğrenebilirsiniz. Genel olarak aplikasyon krokisi için gerekli belgeler şu şekildedir:

 1. Taşınmazın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği

 2. Malikin kimliği ve fotokopisi. (Birden fazla maliki olan taşınmazlarda bir malikin başvurusu yeterlidir.)

 3. Başvuru vekaleten yapılıyor ise vekaletname, T.C. kimlik fotokopisi (Vekaletnamede aplikasyon yaptırma yetkisi bulunmalıdır.)

 4. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise; yetki belgesi ve yetkilinin kimliği. (yetki belgesinde aplikasyon/yer gösterme yaptırmaya yetkilidir ifadesi olmalıdır.)

 5. Taşınmazın sahibi vefat etmiş ise talepte bulunanların varis olduklarını gösterir veraset belgesi ve başvuran varisin T.C. kimlik fotokopisi. (Varislerden birinin başvurusu yeterlidir.)3. İmar Durum Belgesi (Çap) Nasıl Alınır?


İmar Çapı yada İmar durum belgesi bir bölgedeki imar planlarına ve imar yönetmeliğine göre bir arsanın hangi şartlarda ve nasıl kullanılabileceğini gösteren belgedir. İmar Durum Belgesi (İmar Çapı) taşınmazınızın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınır. Başvuru esnasında aplikasyon krokisi gerekli olduğu için aplikasyon krokisi temininden sonra başvuru yapılmalıdır. İmar durum belgesinin yanı sıra belediyeden parsele dair plan notlarının da temin edilmesi faydalı olacaktır. İlgili belediyeden evrakları belgeleri teyit edebilirsiniz. Genel olarak imar durum belgesi için gerekli belgeler şu şekildedir:

 1. Dilekçe (İlgili belediyeden örneği temin edilebilir)

 2. Malikin Kimlik Fotokopisi

 3. Taşınmazın Tapu Fotokopisi

 4. Aplikasyon Belgesi Fotokopisi

 5. Başvuran Vekil İse Vekâletname4. Yol Kotu Nasıl Alınır?

Yol Kotu Tutanağı taşınmazınızın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınır. İlgili belediyeden evrakları belgeleri teyit edebilirsiniz. Genel olarak yol kotu belgesi için gerekli belgeler şu şekildedir:

 1. Dilekçe (İlgili belediyeden örneği temin edilebilir)

 2. Malikin Kimlik Fotokopisi

 3. Taşınmazın Tapu Fotokopisi

 4. Aplikasyon Belgesi Fotokopisi

 5. İmar Durum Belgesi Fotokopisi

 6. Başvuran Vekil İse Vekâletname

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page